Rođen je 13. rujna 1967. g. u Konjicu u BiH. Preminuo je 13. studenoga 1991. u vukovarskoj bolnici, nakon teškog ranjavanja.

Vukovarska satnija HOS-a, sastavljena od prekaljenih boraca, koji su prošli obuku u Sloveniji, te ratišta u Topuskom, Bariloviću i oslobađanje vojarni "Borongaj" i "Maršalka" u Zagrebu, pošli su pod zapovjedništvom Roberta Šilića put Vukovara, što je za većinu bio put bez povratka.

slika sa obuke HOS-a u Bosiljevu
slika sa obuke HOS-a u Bosiljevu