PRISEGA PRIPADNIKA HOS-a

PRISEGA PRIPADNIKA HOS-a U HRVATSKOJ

 

"Bogom svemogućim i svime što mu je sveto da će kao pripadnik Hrvatskih obrambenih snaga na kopnu, moru i zraku vršiti bespogovorno sve povjerene mu zadaće, ali i da će čuvati tajne i nikada ih nikome neće odati. Prisežem da ću biti odan i ustrajan borac za slobodu hrvatskog naroda, obnovljenu državnost čuvati i nikada Hrvatsku izdati. Ako se ogriješim, svjestan sam odgovornosti i za svaki propust odgovaram svojim dobrom i svojim životom. Svemogući Bog neka mi je svjedok uz nazočnu hrvatsku braću pred kojima polažem i vlastoručno i dragovoljno potpisujem ovu svečanu prisegu"

PRISEGA PRIPADNIKA HOS-a U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Prisega pripadnika HOS-a koju su položili vojnici u Čapljini 1992. godine pred Blažem Kraljevičem

Ja prisežem Bogom svemogucim i svime što mi je sveto da cu kao pripadnik HOS-a

 Hrvatskog Obrambenog Saveza na kopnu , moru i zraku vršiti poslušno povjerene mi dužnosti,

da cu svaku tajnu cuvati i nikome ništa odati, prisežem da cu biti odan,ustrajan borac za slobodu Hrvatskog i muslimanskog naroda, obnovljenu državnost cuvati i braniti od unutarnjih i vanjskih neprijatelja,

ako se ogriješim svejstan sam svoje odgovornosti,za izdaju spreman sam odgovarati i vlastitim životom,

svemoguci Bog neka mi je svjedok uz nazocnu Hrvatsku i Muslimansku braču

pred kojima polažem i vlastoručno dragovoljno potpisujem ovu prisegu

- Za Dom Spremni !